Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Fiskehuset Bogense Aps
CVR nr. 29209642
Vestre Havnevej 19, 5400 Bogense - administration: Blåkærvej 14, 6052 Viuf
E-mail: post@fiskehuset-bogense.dk
T. 6481 1072
Etableringsår 2005

Betaling

På www.fiskehuset-shop.dk kan der indtil videre ikke betales med dankort... men kun ved kontant ved betaling i fysisk butik eller bankoverførsel.

Der tages ikke gebyr ved betaling på www.fiskehuset-shop.dk

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra www.fiskehuset-onlineshop.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

 

Vi tager forbehold for udgåede varer, prisændringer og trykfejl.

 

Levering

Som udgangspunkt er www.fiskehuset-shop.dk en bestillingsportal, således du selv henter dine varer i vores butik på Vestre Havnevej 19, 5400 Bogense. Er der tale om varer som vi skal sende til dig, skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.
Vi sender varerne med Post Danmark og viderefakturerer derfor Post Danmarks gebyr for fragt. Beløbet for fragt fremgår af din bestilling.


 

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Da vi som udgangspunkt handler med fødevarer er der ingen fortrydelsesret. Du skal derfor være meget opmærksom på hvad du bestiller og betaler for. Herunder er indsat teksten fra bekendtgørelsen, der omhandler varer undtaget fortrydelsesretten:

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

 1. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
  • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
  • stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
  • opførelse af bygning,
  • omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
  • omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
  • spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
  • hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 2. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 3. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 4. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 5. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 6. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 7. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 8. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 9. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 10. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 11. aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 12. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 13. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 14. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.og
 15. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.fiskehuset-onlineshop.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.


Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.


Varen sendes til:

Fiskehuset Bogense Aps
Vestre Havnevej 19
5400 Bogense


Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på www.fiskehuset-shop.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Fiskehuset Bogense Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for Fiskehuset Bogense Aps har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.fiskehuset-shop.dk er Torben Agerholm.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.fiskehuset-onlineshop.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Fiskehuset Bogense Aps har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Fiskehuset Bogense Aps på e-mail post@fiskehuset-bogense.dk

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Fiskehuset Bogense Aps, Vestre Havnevej 19, 5400 Bogense, T. 6481 1072 v direktør Torben Agerholm. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.